Ishodi učenja

SMR studijski program, ishodi učenja :

Studenti koji diplomlomiraju sa smjera studije menadžmenta i rukovođenja biti će u mogućnosti da:

(Znanje)

 • Pokažu snagu programa kroz niz subjekata: uključujući mapiranje, trenutne i buduće trendove u računovodstvu i finansijama, marketingu, teoriji i praksi komunikacija, kompjuterima i informacionim sistemima, menadžmentu, organizacijskom ponašanju i ekonomiji.
 • Pokažu razumijevanje poslovnih tema kao su poslovnu etika i društvena odgovornost, poslovno pravo, efekat makro i mikro ekonomskih pojava na upravljačko odlučivanje, primijenjenu matematiku i statistiku, međunarodne poslovne teme, lokalni i regionalni ekonomski razvoj.
 • Učestvuju u timskom okruženju, utiču na druge članove tima, bodre učešće drugih članova tima, djeluju kao uzor tima i obavljaju vodeću ulogu u formalnom timu mimo poslovne odgovornosti u zajednici.

(Vještine)

 • Pokažu vještine upravljanja da planiraju, organizuju, usmjeravaju i kontrolišu funkcije i procese organizacije
 • Analiziraju informacije, rješavaju probleme i donose odluku iz multidisciplinarne perspektive.
 • Apliciraju teorije i koncepte u upravljanju i srodnih oblasti (računovodstvo, ekonomija, statistika, finansije, marketing, upravljanje ljudskim resursima, strateško planiranje i poslovno pravo) u raznim upravljačkim situacijama.
 • Efektivno koristi pismene i usmene komunikacije u skladu sa upravljačkim i profesionalnim okruženjem za pisanje uspješne poslovne, marketingške te financijske kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove.
 • Primjenjuju odgovarajuće informacijske tehnologije za analizu i optimizaciju problema, razvija poslovno istraživanje, izvještavaju ključne podatke, kao i preporučuju postupke i strategije upravljanja.

(Stručne kompetencije)
Profesionalne:

 • Svjesno primjenjuju znanje o upravljačkom okruženju, organizacijskoj strukturi interesa.
 • Upravljaju privatnim firmama, javnim institucijama, raznim sektorima kao što su marketing, istraživanje i razvoj, razvoj ljudskih resursa, planiranje i kontrola
 • Pokažu i vladaju odgovarajućim autoritetom i znanjem strukturnih kapaciteta organizacije za postizanje upravljačkih i komercijalnih ciljeva.

Personalne:

 • Pokažu osjećaj i vični su u naprednom upravljanju i komercijalnim praksama koje su zasnovane na strukturnim i etičkim temeljima.
 • Procjene prednosti i nedostatke, riješavaju probleme i daju preporuke u upravljanju i poslovnim praksama.
 • Prave odgovarajući izbor između alternativa i izlažu rješavanje problema što dovodi do liste određenih radnji koje je potrebno poduzeti
 • Mogu biti sposobni da donose analitičke studije i procjene, generalne studije vještine rješavanja problema, donošenja odluka, i kvantitativne analize, uključujući i samoupravno i kooperativno učenje.