Skip to main content

Dodiplomski studij

Menadžment

Dodiplomski studij

Menadžment

Dodiplomski studij na MAN-u

 

Kreativnost i sposobnost za upravljanje, znanje i resursi su teme koje su visoko tražene od menadžera u ovom stoljeću. Potreba za dobro obrazovanim, visoko kvalifikovanim, slobodoumnim, i profesionalnim menadžerima koji mogu poduzeti prave korake u pravo vrijeme je uvijek bila vrlo visoka.

 

Menadžerska nauka istražuje kako upravljati svim vrstama resursa naučno i na najefektivniji način kako bi se postigli željeni ciljevi.

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na MAN-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. 

Stjecanje diplome je jedan od najvažnijih koraka koje možete poduzeti ka povećanju vašeg potencijala za zaradu, te stvaranju više prilika za posao.

Nastavni plan i program za na studijskom programu Menadžment sadrži osnovne predmete poput ekonomije, marketinga, matematike, statistike, finansija, računovodstva, ljudske i socijalne psihologije, sociologije, optimizacije, strateškog i operativnog upravljanja. Prema njihovom interesu, studenti mogu uzeti područje izbornih predmeta za povećanje svog znanja u određenom području. Osnovni i temeljni predmeti pomoći ce studentima IUS-a da steknu cjelovit pregled i sposobnost za upravljanje resursima u organizacijama, te strateške i upravljačke faktore koji utiču na produktivnost. Studenti na menadžmentu uče vrlo važne tehnike poput rizika i strateške analize, upravljanja lancem nabave, ulaganja i rukovođenje koje će im pomoći da se takmiče na globalnom nivou.

Studijski program Menadžmet na IUS-u ima za cilj ima obrazovati studente da budu kreatori znanja i znaju pokazati praktične primjene teorije koju uče na IUS-u.

Karijera

 

Naši diplomanti ce dobiti lokalne i globalne vrijednosti na IUS-u kao sto su kontinuirano učenje i razvoj, dajući na raspolaganje svoje znanje i vještine za razvoj svoje zemlje, svijeta i čovječanstva. Oni lako mogu pronaći posao u proizvodnom sektoru kao i u sektoru usluga. Šta više, MAN diplomanti mogu raditi na rukovodećim pozicijama u bankama, financijskim institucijama, međunarodnim i lokalnim kompanijama, medijima i zdravstvenom sektoru, i u svim firmama koje se bave informacionim tehnologijama. Također, oni mogu osnovati svoje vlastite kompanije nakon stjecanja iskustva te mogu biti vrlo uspješni poduzetnici i biznismeni.

 

Kandidati koji su strani državljani mogu predati preliminarnu prijavu za upis, prije nego Univerzitet objavi zvanični konkurs, tako da mogu pribaviti neophodne boravišne dozvole i zadovoljiti zahtjeve za poznavanje jezika prije početka predavanja na Univerzitetu.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Sporedno usmjerenje na dodiplomskom studiju

Studenti koji su zainteresirani za sporedno usmjerenje na jednom od naših studijskih programa mogu pogledati kurikulum sporednih usmjerenja:

 

Ekonomija
Međunarodni odnosi
Međunarodno poslovanje i finansije
Menadžment
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Učenje na daljinu na dodiplomski studiju

Na početku uvođenja mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, IUS je bio jedan od prvih univerziteta koji je u potpunosti prešao na online nastavu

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Welcome to

 

Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 300

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt