Skip to main content

Radionica: Sarajevski pisci (SWW)

Na poziv dr. Julie Bates sa programa Engleski jezik i književnost (ELIT), predstavnici  radionice “Sarajevski pisci (SWW)” su koordinirali rad master studenata, iz oblasti kreativnog pisanja 27. marta, 2015. godine.  Studenti postdiplomskih studija grupe “kreativno pisanje” su dobili neprocjenjivu pomoć u pažljivom iščitavanju, te slanju povratnih informacija i praktičnih prijedloga članova SWW-a, za čiju pomoć su studenti bili zahvalni jer su dobili priliku steći ovakvo iskustvo. Ovakvu priliku se nadamo, u budućnosti omogućiti svim miljenicima kreativnog pisanje na IUS-u ponovo. Sarajevski pisci (SWW) su grupa pjesnika i prozaika koji rade na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku, a koji su bili angažovani u polju kreativnog pisanja u Sarajevu od 2012. godine. 

Njihov rad je istaknut na Međunarodnom programu za pisanje i književnost, na Iowa Univerzitetu, gdje su sarađivali sa piscima i fotografima iz Karakasa, Venezuela. H.O.W. žurnal sa sjedištem u New York-u je objavio rad  predstavnika radionice Sarajevski pisci (SWW). U nizu uspjeha važno je istaći da su oni također imali priliku predstaviti svoje radove u Galeriji Boris Smoje. U 2013. godini su zajedno sa bluegrass / folk bendom predstavili rad u  Sarajevskom ratnom teatru (SARTR), čiji performans je kasnije promovisan u magazinu The Sarajevo Times.

Share